Realizace

Vrtná souprava je namontována na nákladním automobilu o rozměrech v:3,5m š:2,5m d:5m. Dosažitelnost od vozidla je 3,5m v případě zadní a 2,5m v případě boční strany vozidla. Je možno vrtat přes plot, pokud to umožní terení podmínky, výška plotu nepřekročí 2m a vzdálenost místa vrtu nepřekročí 2m.

Pro vrtání studny je zapotřebí 3fázový elektrický proud, jistič min 25 B. Není-li jiná možnost účtujeme paušální poplatek 2500,- Kč za vlastní pohon, vrtné soupravy.

Vrty uskutečňujeme v průměru 155 – 185mm, zabezpečujeme je EKO vystrojením (s atestem na pitnou vodu) o průměru125mm x 4mm až na dno. K zabezpečení svrchní vrstvy podloží (hlína, jíl a jiné nestabilní materiály) používáme tvrzené PVC vystrojení o průměru 160mm. V případě výskytu písků, štěrkopísků a jiných obtížně prostupných materiálů v omezené míře, jsme schopni vrt zabezpečit ocelovou pažnicí o průměru 159mm. Po dokončení vrtných prací je u každého vrtu změřen přítok (v l/h) a závěrem je důkladně vysokotlace vyčištěn. Maximální dosažitelná hloubka je 100m.  

Postup při realizaci studny

Nevíte, jak začít s projektováním a realizací vrtu studny? Nechte se inspirovat!

Zaměření pramene přímo v místě a zjištění přístupnosti vrtnou technikou.
Tato konzultace na místě je zdarma.

Hydrogeologický posudek, projekt studny.

Studna je hotová většinou během jednoho dne.
Garantujeme vydatnost 1200 litrů za 24 hodin při hledání pramene našim proutkařem.