Ceník

Služby Průměr Jednotka Cena
Vrtaná studna
Ø 155 – 185 mm
1m
750 Kč
PVC vystrojení do celého vrtu
Ø 125×4 mm
1m
220 Kč
Použitá výstroj je atestovaná pro studny
Vrty pro tepelná čerpadla
Ø 150 mm
Max. 110 m
Dohodou
Hledání vody se zárukou
1 ks
1 000 Kč
Doprava na vrtání studní
1 ks
Středočeský kraj ZDARMA
PVC vystrojení pouze několik metrů svrchního nesoudržného podloží
Ø 160 mm
1 m
250 Kč
Pokud není k dispozi třífázový el. proud s jističem 25A, účtujeme 3.000,-Kč za vlastní pohon vrtné soupravy

Ceny jsou uvedeny bez DPH 

V případě výskytu štěrků a písků v podloží (obvykle v přítomnosti řek a potoků) používáme ocelovou zárubnici Ø 159 mm v ceně 1 200 Kč/m do hloubky nezbytně nutné k zabezpečení vrtu.

Při splnění zákonných podmínek snížená sazba DPH