Realizace

Realizace

Vrtná souprava je namontována na nákladním automobilu o rozměrech v:3,5m š:2,5m d:5m. Dosažitelnost od vozidla je 3,5m v případě zadní a 2,5m v případě boční strany vozidla. Je možno vrtat přes plot, pokud to umožní terení podmínky, výška plotu nepřekročí 2m a vzdálenost místa vrtu nepřekročí 2m.

Pro vrtání studny je zapotřebí 3fázový elektrický proud, jistič min 25 B. Není li jiná možnost (zapůjčení z okolí, atd.) je zapotřebí elektrocentrály (poplatek 2500,- Kč).

Vrty uskutečňujeme v průměru 155 – 185mm, zabezpečujeme je EKO vystrojením (s atestem na pitnou vodu) o průměru125mm až na dno. K zabezpečení svrchní vrstvy podloží (hlína, jíl a jiné nestabilní materiály) používáme tvrzené PVC vystrojení o průměru 160mm. V případě výskytu písků, štěrkopísků a jiných obtížně prostupných materiálů v omezené míře, jsme schopni vrt zabezpečit ocelovou pažnicí o průměru 159mm. Po dokončení vrtných prací je u každého vrtu změřen přítok (v l/h) a závěrem je důkladně vysokotlace vyčištěn. Maximální dosažitelná hloubka je 115m.