Jak na to

Postup při realizaci studny

Nevíte, jak začít s projektováním a realizací vrtu studny? Nechte se inspirovat!

1) Hledání vody
Zaměření pramene přímo v místě a zjištění přístupnosti vrtnou technikou

2) Vypracováni dokumentace pro žádost o stavební povolení
Hydrogeologický posudek, projekt studny.

3) Vyvrtání Studny
Studna je hotova povětšinou během jednoho dne (více v REALIZACE)

4) Výkopové práce pro skruže či plastovou jímku a vedení do domu.

5) Osazení čerpací technikou

6) Rozbor vody